A BIBLIA ÚJ ÉLETET TEREMT -- A Biblia az én életemben

Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké.

(I. Pét. 1,23.)


A Biblia kinyilatkoztatja Istennek akaratát. Isten Igéjének igazságai tehát a Mindenható kijelentései. Aki ezeket az igazságokat megvalósítja életében, minden tekintetben új teremtéssé válik. Nem kap új értelmi képességeket, de eltávolodik az a sötétség, amely elhomályosította értelmét a tudatlanság és bűn által. Ezek a szavak: Új szívet adok nektek, azt jelenti, hogy új lelket adok nektek. A szívnek megváltozásával mindig együtt jár a keresztényi kötelességekről való meggyőződés és az igazságnak megértése. Aki mély és imádkozó figyelemmel tanulmányozza a Szentírást, tiszta felfogást és józan ítélőképességet nyer, mintha Istenhez fordulva a műveltségnek magasabb fokára jutott volna el.
A Biblia azokat az alapelveket tartalmazza, amelyek minden igazi nagyság és valódi siker alapját képezik az egyén és nemzet számára egyaránt. Az a nemzet, amely biztosítja a Biblia szabad terjesztését; megnyitja az ajtót a nép értelmének fejlődése és kiszélesedése számára. A Szentírás olvasása által fény ragyog fel a sötétségben. Ha Isten Igéjét tanulmányozzuk, életadó igazságokat találunk. Azoknak életét, akik ügyelnek a Szentírás tanításaira, a boldogságnak egy titkos befolyása hatja át, amely áldást hoz mindazok számára, akikkel érintkezésbe kerülnek.(RH - 1913. dec. 18.)
Ezrek merítettek vizet az életnek ezen kútforrásából, mégsem csökkent készlete. Ezrek tekintettek fel az Úrra, és szemlélés által átváltoztak ugyanazon ábrázatra. Lelkük felbuzdul bennük, ha az Ő jellemérő1 beszélnek és elmondják, hogy mit jelent nekik Krisztus és mit jelentenek ők Krisztusnak. Még további ezrek hatolhatnak be a megváltás titkaiba. Minden új kutatásnál valami érdekesebbet találnak, mint ami eddig tárult fel előttük.(Signs - 1906. ápr. 11.)