ÁLLÍTSÁTOK HELYRE A RÉGI ÖSVÉNYEKET

És fiaid megépítik a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.

(Ésa. 58,12.)


Isten ezekben a szavakban felsorolt munkát kívánja népétől. Ezt a munkát Isten maga jelölte ki számukra. Isten parancsolatai védelmezésének munkájával és a törvényén ütött rés kijavításával össze kell elegyítenünk a szenvedő emberiség iránti részvétünk kinyilvánítását. Isten iránt minden mást felülmúló szeretetet kell tanúsítanunk. Fel kell magasztalnunk az Ő emlékünnepét, amelyet szentségtelen lábakkal tipornak, de ugyanakkor irgalmasságot és a leggyengédebb részvétet kell tanúsítanunk az elbukott emberiség iránt. Felebarátunkat úgy kell szeretnünk, mint önmagunkat. Mint nép, végeznünk kell Krisztus munkáját. A szenvedő emberiség iránt kinyilvánított szeretetünk jelentőséget és erőt ad az igazságnak, amelyet hirdetünk.(Sp.T. S.A. No 10.3.4.)
Isten a világ evangélizálásának munkáját bízta azokra, akik az Ő nevében járnak. Krisztus munkatársaivá kell lennünk, és ki kell nyilvánítanunk az elveszendőknek az Ő gyengéd, könyörülő szeretetét. Isten ezreket hív el, hogy munkálkodjanak Őérte, de nem azért, hogy azoknak prédikáljanak, akik ismerik az igazságot, hogy újra és újra ismételjék az alapigazságokat, hanem hogy azokat figyelmeztessék, akik még nem hallották az utolsó kegyelmi üzenetet. Munkálkodjatok a lelkekért érzett sóvárgó vágyakozással telt szívvel! Végezzetek orvosi missziómunkát, mert így elérhetitek a szíveket, és előkészíthetitek őket az igazság határozottabb üzenetére. Azt tapasztaljátok, hogy testi szenvedéseik enyhítése alkalmat nyújt nektek arra, hogy lelki szükségüket is kielégítsétek.
Az Úr sikert ad nekünk ebben a munkában, mert az evangélium Istennek hatalma minden hivőnek üdvösségére, ha egybeszőjjük gyakorlati életünkkel és kiéljük azt. A test érdekében végzett krisztusi munkának összekapcsolása a lélekért végzett krisztusi munkával, jelenti az evangélium igazi hirdetését.(RH. - 1902. márc. 4.)